Historik1974 grundades Ingå Spelmansgille inom Ingå Medborgarinstitut på initativ av Fjalar Högström och där verkar vi än idag.

Rolf Sonntag..... var mannen bakom dragspelet och spelledarfunktionen som gav de spelsugna en möjlighet att träffas och att förkovra sig genom regelbunden övning.

Man ville tillgodose så många olika smakinriktningar som möjligt och detta syntes tydligt i gillets repertoar.

Den står fortfarande i denna dag stadigt på den " Gamla dansmusikens grund " och förgrenar sig sedan mot spelmanslåtar och gilledanser å ena sidan och mot tango och foxtrot å andra sidan.

Arrangemangen ger möjlighet för alla att bidra till helheten. I den sympatiska anda som alltid rått i gillet trivs gammal som ung.
Det vittnar medlemmarnas trogna återkomst av.

Kompositioner av gillets egna medlemmar har alltid varit ett friskt tillskott i repertuaren.


1980 utgavs Ingå Spelmansgillets första album "Från loge till salong".

1983 utgavs "Vänortsskiva med Håbo Spelemen". Ett album inspelat tillsammans med Håbo spelemän ifrån Ingås vänort Håbo i Sverige.

1984 utgavs gillets tredje album "Vågspel".

1989 utgavs albumet "Hej alla vänner".

1995 kom Anders Holmberg att ta över efter Rolf som spelledare.
Anders hade fungerat som ordförande så gillet var ingenting nytt och främmande.

2003 genomfördes stämman "SPELGLÄDJE" i Ingå.

2004 blev ett inte minst lika intensivt år då vi firade 30-års jubileum med ett jubileums album, "Lite myki bra musik".
Spännande att på samma skiva få höra hur vi ändrats under åren.

2016 Äntligen ett nytt album "Sol över Ingå”.

Hösten 2019 gav Anders över ledarskapet åt Ingolf Backman.


"Musik skall byggas utav glädje" sjunger Lill Lindfors och det tycker vi alla,
och hoppas på att du som är intresserad ung som gammal tar kontakt med oss.