JuniorverksamhetJuniorerna leds av Linnea Holmberg och verksamheten startades 2012
och har verkligen blivit en uppskattad del av verksamheten.

Vi övar regelbundet varje Tisdag kl 17:30 - 18:30 Plats Gamla Läkargården i Ingå